27 maart 2006

Haha! Efkes in stikje yn it Frysk!

It is ferskriklik! Ik moat in nota skriuwe foar Ier-Moderne Literatuer en der is gjin klap oan! Ik skriuw it dingkje oer de gedichten fan Gysbert Japicx, mar it sjit mar net op, en undertusken sit ik allinich mar op de side fan Tresoar skriuwers te besjen werfan ik net wit of't se eins man of frou binne. Rely Jorritsma bygelyks. Dat is in fint! Wist ik folle!
Fieder is der eins net in soad nijs te fertellen: allinich dat ik sneon patat iten haw mei Sanne, en dat ik dû gelyk tinke moast oan 30 april, keninginnedei, at we foar it earst wer te keatsen mochten. De van Schepen-partij, faaks op ien fan de earste moaie dagen fan it jier, sa dast noch net troch hiedest dat de sinne fel skyne soe, en dat wy jûns allegearre troch mem yn'e aftersun setten waarden, om't wy allegearre in ferbaarnd nekje hienen.
Mar it keatsen wie altiid machtich moai. Faaks wol frustrearend, omst al wistest dat ast Arjen net as maat hiedest, do dy dei de kranse net winne soedest. Arjen wie nammelik altiid de beste, en wasto ek diedest; winne fan him slagge dy nea. Moarns stûndest al fiersten te betiid neist it bed (de keatsmof lei al klear), om derneio ek fiersten te betiid op it fjild te stean om yn te slaan, en om te sjen yn welke omloop do Arjen treffe soedest.
Mar ik dwaal ôf.
Werom ik oan keninginnedei tinke moast, en oan it keatsen: dat kaam troch de patat. Hingjend boppe de frituer moast ik gelyk oan Pieta tinke. Pieta wie de frou fan de foarsitter fan'e keatsferiening (net fan de hjoeddeistiche...dy kin ik ek wol ;) ). Se hie yndrukwekkende ofmjittingen en een boezem werst makkelik yn ferdwale koedest. Se die altiid wat nurks, mar ik leau net dat se sa die om't se net fan bern hâlde ofsa. Ik soe ek wat nurks wurde at der hieltiid berntsjes mei harren smoarche butenboartersfingertsjes yn de bakken mei dropfiters en wite mûzen sitte soenen. Pieta's domyn wie de kantine, en dan foaral de frituer. Foar twa gûne as wat skeppe Pieta in grutte puntpûde fol mei patat, foar dy. En as slagreamme op de taart kamen der trije grutte klodders mayonaise boppenop (ut sa'n grutte mayonaisebak mei in pompke derop).
Fetter dan dat haw ik nea iten. Meastentiids mochten wy fan mem ek gjin patat (mem hie thus de gehaktballen al opstean! En de jirpels! Dus gjin patat bliksem!)
Mar dan mochten wy faaks wol in ijsko, of dy fertsjinnen wy mei it opheljen fan lege bierfleskes. Ien fol krat wie ien raket fan Pieta. Of in cola-callippo. En oan it ein fan de dei hienen wy allegearre dus in ferbaarnd nekje, smoarche fingers fan'e patat en de ijsko's en in medaille, omst dochs noch twadde fan de ferliezers wurden wiedest. En wa hie de krânse? Juistem.

Hiermee wilde ik even bewijzen dat mijn Fries dusdanig verzwakt is dat ik met geen mogelijkheid een boeiend stukje in het Fries kan schrijven. Zo. Morgen weer Nederlands!

29 reacties:

Anonymous coert zei...

Twa gûne, gjin geld! (Hiermee wou ik maar even bewijzen dat mijn Fries nog dusdanig goed is, dat ik dit zowaar kan volgen. Overigens stond mijn eerste basisschool aan de Gysbert Japicxstrjitte, fijn om 25 jaar na dato nog eens te ondekken dat hij een dichter was.)

1:28 p.m.  
Anonymous A. te A. zei...

Jezus, die Coert is overal persoonlijk geweest en heeft alles al persoonlijk gezien. Alpha bier in B. te A. en nu ook nog Friese basisscholen te F... *kijkt sip naar buiten vanuit eenzaam en saai kantoor*

3:35 p.m.  
Anonymous Nynke zei...

Ja bah man! Hoe weet Coert dat allemaal? *Wringt haar broek uit boven de gootsteen vanwege extreme regenval te U.*

3:45 p.m.  
Anonymous Maeb zei...

Ik heb wel eens een Rubik kubus opgelost in de tijd die ik nodig had om de eerste zin te snappen.

(nee, niet waar hoor, ik heb nog nooit een rubik kubus opgelost).

3:53 p.m.  
Anonymous Frank zei...

En als slagroom op de taart kwamen er drie grote klodders mayonaise bovenop. O, de mogelijkheden voor dagelijks gebruik!

"En nu, als slagroom op de taart, tomatenketchup op m'n tosti!"
of
"En nu, als slagroom op de taart, slagroom in de warme choco!"
of
"En nu, als slagroom op de taart, een honing-tijmdressing over m'n fètaflapje!"

Mogelijkheden a-plenty.

4:18 p.m.  
Anonymous Nynke zei...

Frank! Ik wist wel dat jij mijn Ron Brandstederesque metafoor zou weten te waarderen.

4:21 p.m.  
Anonymous coert zei...

A te A., niet zo overdrijven ik heb alleen maar in Bedum, Stiens, Newburyport (USA), Kanne (B), Zwolle, Enschede, Dronrijp, Minneapolis (USA), Arnhem en Bradford (UK) gewoond.

4:26 p.m.  
Anonymous Nynke zei...

Bedum, hometown van Arjen Robben!

4:30 p.m.  
Anonymous Frank zei...

Ik weet ook een paar viezige applicaties van je Ron Brandstederesque metafoor, maar daar kan ik natuurlijk niet zomaar je weblog mee gaan zitten bevuilen. Daar heb ik toch minstens enige slechtbedoelde aanmoediging voor nodig.

4:46 p.m.  
Anonymous Nynke zei...

Frank, maak me niet gek. Zo niet: Dan ga ik woensdag expres uit de maat dansen en zeggen dat het aan de DJ's ligt. En dan ga ik 'Lady's Night' van Atomic Kitten aanvragen.

Ik zou zeggen: kom maar op met de vunzige associaties...

4:56 p.m.  
Anonymous Frank zei...

Nu, ruim drie kwartier nadat ik het verzon, moet ik er helemaal niet meer zo om giechelen eigenlijk. Maar goed. Je vraagt erom.


Keelschraapgeluid!


"En nu, als slagroom op de taart, een klodder zaad op je tiet!"


De rest wijst zich vanzelf. Zo kun je bijvoorbeeld "klodder zaad" vervangen door "warme drol". Ook leuk. Als dat je ding is.

5:08 p.m.  
Anonymous Nynke zei...

Ach ja...ik dacht al: ik zal hiermee wel een beerput aan rariteiten mee open hebben getrokken...of raritieten, wat je wilt.

*Gniffelt stiekem om zaad-op-tiet-verhaal*

5:11 p.m.  
Anonymous Nienke zei...

coert volgens mij loop je alleen maar interessant te doen.

en nynke ik heet dan wel nienke maar ik kon echt geen zak volgen van je uit-deze-taal-komt-mijn-naam-verhaaltje.

7:39 p.m.  
Anonymous jouke zei...

He mocht it net slagje mei dy nota fan dy dan wit ik noch wol in pear nûmers fan minsken dy't dy grif fjirder helpe kinne mei Gysbert Japicx, it slagskip fan de fryske kultuer. Moast se al sels belje............ hahahahhahahhaha!

8:09 p.m.  
Anonymous coert zei...

Nienke, nietus ik ben de slechtste opschepper van de hele wereld! Nee... universum.

8:51 p.m.  
Anonymous Arnoud zei...

Veel plezier met het kaatsen. ;-)

9:03 p.m.  
Anonymous Nienke zei...

t ligt dr ook allemaal helemaal niet dik bovenop nee...

maar ach stukje zelfbewustzijn is soms ook wel gezond, zullen we maar zeggen. ik paradeer ook altijd rond op mijn stiletto-hoge-hakjes om die amerikaanse boys het hoofd gek te maken met mijn lange benen (ben wel-geteld 159,5cm lang)

10:04 p.m.  
Anonymous A.. te A. zei...

Eeuhhh, waar ligt Dronrijp?

*tuurt naar druppende kraan en vraagt zich bedenkelijk af waarvoor Coert al jaren op de vlucht is*

11:57 p.m.  
Anonymous A.. te A. zei...

Ik heb het verhaal trouwens nogmaals geprobeerd te lezen en ik denk:
"dat gaat over mij (A. wie nammelik altiid de beste; regel 12-13) en over mijn avonturen van afgelopen weekend, die lijken op koninginnedag (en dat ik dû gelyk tinke moast oan 30 april, keninginnedei; regel 7), samen met de mooie P. (moast ik gelyk oan Pieta tinke + Se hie yndrukwekkende ofmjittingen; regel 25 en 27).

Leuk!!!1433!!! Dankje!!!!222!!!

*kijkt verbaasd maar trots voor zich uit*

12:18 a.m.  
Anonymous Nienke zei...

Oeh AAAAAA de hele wereld draait om jou! je bent er eindelijk achter!!!!!!!!!

12:59 a.m.  
Anonymous coert zei...

Ik op de vlucht, hoe kom je erbij? Ik slaap alleen maar in een auto met constant lopende motor omdat ik zo lekker in slaap val van het geluid. (En Dronrijp ligt op een steenworp afstand van Menaldum.)

1:00 a.m.  
Anonymous Nina zei...

Jouw Fries is verzwakt... Man, ik kán niet eens Fries schrijven.

En Coert: ook in Stiens? Wat leuk! Dronrijp én Stiens. We hebben bijna een band. Nah. Goh. Dusch. We zouden eens moeten bellen.

Overigens ligt Dronrijp vlakbij Huins, vanuit mijn ouderlijk huis gezien. Wat nou Menaldum.

10:43 a.m.  
Anonymous Nynke zei...

Ik ken dus mensen in Menaldum. Nou ja, eentje dus. En nog meer mensen in Beetgum. En in Dronrijp moest ik vroeger vaak kaatsen! Ook tegen meisjes uit Dronrijp; daar veloren we vaak van, want die waren zo fanatiek. En wij kwamen daar vooral om callippo-cola's te eten. Ofzo.

10:51 a.m.  
Anonymous coert zei...

In 't nederlands is het een callippo-cola en in het fries een cola-callippo, fas-ci-ne-rend!

En ja, Nina, we zoeken alleen nog een basspeler! :)

1:58 p.m.  
Anonymous Nina zei...

Met mijn duffe kantoorhoofd las ik basisspeler in plaats van basspeler. Was al even bang dat je me wilde laten voetballen. Maar bas spelen. Tsja. Dat kan ik ook niet. Geloof ik. Met bas spelen dan weer wel. Hang wel een beetje van de bas in kwestie af natuurlijk.

5:05 p.m.  
Anonymous Nina zei...

En oh ja: @ Nienke, ik kan niet kaatsen (wat kan ik wel vraag ik me op dit moment af), maar ik ik kén wel meisjes die kaatsen! En uit Dronrijp komen. En fanatiek zijn. En even oud als ons. Ongeveer.

5:07 p.m.  
Anonymous Nynke zei...

Oh mèn! Nu kunnen we een tric-tracje doen met 'ken jij die-en-die' enzo!

Dat gaan we doen!

5:20 p.m.  
Anonymous Hayo zei...

Ach Nynke, it foel allegear wol wat ta. Op in pear flaters nei wie it hast geef Frysk. Dat betsjut dat it foar dy gjin inkeld probleem wêze moat djipgeande stikken te skriuwen yn dyn Memmetaal.

2:05 p.m.  
Anonymous de mopperpot zei...

maakt volgens mij niks uit of je weet dat de schrijver een man of een vrouw is, je vind het goed of niet;-)

11:22 a.m.  

Een reactie plaatsen

Aanmelden bij Reacties plaatsen [Atom]

Links naar dit bericht:

Een link maken

<< Homepage